Biểu tượng con dơi có ý nghĩa gì? Con dơi số mấy?

Mơ thấy con dơi là số mấy?